logo

GALERIE VÝHYBKA, VÝHYBKA na cestách

Galerie VÝHYBKA sídlila od podzimu 2022 do konce roku 2023 v objektu bývalé nádražní hospody v Milevsku, jejíž estetika doposud utváří atmosféru interiéru a specifickým způsobem promlouvala do samotné výstavní dramaturgie.

Výstavní a doprovodný program galerie je koncipován tak, aby

– poukazoval na aktuální tendence v oblasti současného výtvarného umění a kulturního provozu jako takového.

– byl přirozenou součástí regionální identity, reagoval na místní uměleckou scénu, přinášel podněty pro kritickou diskusi a v neposlední řadě oživoval veřejné prostory.

– systematicky spolupracoval s teritoriálně blízkými výstavními institucemi.

Galerie VÝHYBKA je otevřenou platformou pro setkávání všech generací, je místem dialogu a inspirace.